Eğitim İlkelerimiz

Küresel Eğitim ailesi olarak her öğrencimiz bizim için özeldir. Öğrenmeyi Öğretiyoruz sloganı ile çıktığımız yolda temel ilkelerimiz öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimidir.

Öğrenmeyi öğrenmek esastır

Bireyin algısı çerçevesinde, düşünce ve duygularından süzerek edindiği bilgiyi anlamlandırması; öğrenmenin temel basamağıdır. Bu keşif yolculuğunda öğrencilerimize eşlik ederek, öğrenmeyi öğretmek birinci ilkemizdir.

.

Her öğrenci öğrenebilir

Öğrenci, elde ettiği verilerden bir anlam yaratmak ve anlaşılır hâle getirmek üzere çaba gösterir. Küresel Online Öğrenci Merkezli Eğitim Sisteminde her öğrencimiz öğrenebilir olarak kabul edilir.

Her öğrenci farklı zamanda farklı türde ve farklı hızda ilerleyerek gelişir (Bireysel Farklılıklar)

Öğrenmenin gelişimsel doğasına bağlı olarak her öğrenci farklı zamanlarda, farklı gelişim adımları boyunca ilerleyerek gelişir. Küresel Online Öğrenci Merkezli Eğitimde, e-öğrenme etkinliklerinin ve ortamlarının plânlanmasında farklı öğrenme türleri ve hızları dikkate alınır.

Her zaman ve her yerde eğitim

21. yüzyılda eğitim ve öğretim sadece sınıflarda sıralarda dört duvar içinde gerçekleşmeyecek kadar önemli ve değerli bir süreçtir. Bu yüzden zaman ve mekan sınırlamalarını öğrencilerimizin önünden kaldırıyoruz.

Dijital eğitim gelecek yüzyılın eğitim anlayışıdır

Dijital dünyanın yayılma hızı ve iletişimin gücü sağladığı avantajlarla göz kamaştırıyor. Klavye, tablet, fare, mail, e‐okul, Google, facebook, twitter gibi araç ve ortamlarla yaptığımız eylemler, eğitimin dijital yüzünü şekillendiriyor. Bu araçları niçin eğitimde kullanmayalım? Bilgiye her yerden hızlı bir şekilde neden ulaşmayalım, davranış kazanmak için ders zili niye bekleyelim ? Dewey, “Eğer bugün, dün öğrettiğimiz gibi öğretiyorsak, çocuklarımızın geleceğinden çalıyoruz” diyor bu yüzden geleceğin dilini şimdiden konuşmayı ilke ediniyoruz. Küresel Online Öğrenci Merkezli Eğitim geleceğinin nesillerini, dijital dünyanın dilini kullanarak eğitiyor.

Eğitim erişilebilir bir süreçtir

Öğrenme eğlenceli ve herkes için erişilebilir olmalıdır. Bu yüzden bireyler gereksinim duydukları bilgileri online ve offline olarak edinmelidir. Kısa eğlenceli videolar, akademik kadromuzun ve uzman öğretmenlerin desteği ile öğrencilerimize ulaşır.

Düşünmeyi öğrenmek sorgulayıcı ve yaratıcı düşünceyi geliştirir

Öğrenci, nasıl düşüneceğini plânlayıp, gözlemleyip, değerlendirerek, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Küresel Online Öğrenci Merkezli Eğitim Sisteminde, her öğrencinin düşünmeyi öğrenmesine öncelik verilir.

Başarabilme duygusu içsel güdülenmeyi sağlar

Öğrencinin hedefleri, yeterlilikleri ve beklentileri başarma güdüsünü besleyen etmenlerdir. Başarma güdüsü öğrenme kalitesini etkiler. Küresel Online Öğrenci Merkezli Eğitim Sisteminde her öğrencimizin motivasyonuna önem verilir.

.

Merak, yaratıcılık ve kompleks düşünmeyi harekete geçiren ödevler öğrenciyi daha zorlarını başarabilmeye güdüler

Merak ve yaratıcılık, kompleks düşünmeyi harekete geçirir. Öğrenmeyi geliştiren ödevler belirli bir sistematikle planlanıp kademeli olarak zorlaştığında başarıyı güdüler. Küresel Online Öğrenci Merkezli Eğitim Sisteminde, ödevler öğrencilerimizin başarabilme deneyimini yaşaması için yaratılacak fırsatlardan biri olarak görülür.