Halkla İlişkiler 0850 495 05 63      Teknik Destek 0546 420 25 64 info@kureselonline.com

Hedeflerimizi Belirleyelim

Ne Öneriyoruz ?

Modern çağın beraberinde getirdiği karışık ve kompleks durumlar özellikle eğitim alanını doğrudan etkilemektedir. Böylece öğrencilerin aynı şekilde ailelerin ve öğretmenlerin yeni çağın eğitim gereklerine uyumu problemi karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden öğretmenlerin öğrencileriyle, ailelerin çocukları ile kurduğu iletişimi güçlü hale getiren; okul, sınav, gelecek hedefleri, hayat başarısı vb. kavramlara akılcıl yaklaşan, eğitim sistemine koçluk bakış açısıyla yapıcı çözümler sunan bir yeni alana gereksinim duyulmaktadır.

Eğitim Koçluğu Nedir?!

Batıda oldukça yaygın olan eğitim ve öğrenci koçluğu hem doğrudan bir meslek hem de meslek sahiplerinin yapabildiği bir ikinci çalışma alanı özelliği taşımaktadır. Eğitim ve öğrenci koçları iki alanda hizmet verebilir. Birinci alanı doğrudan öğrenciye verilecek destek, ikincisi aileye verilecek müşavirlik (destek) çalışmasıdır.

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMA

Öğrencilere etkili amaç ve hedef belirleme becerisi öğreterek etkin yaşam felsefesi oluşturmaları için gerekli desteği sağlama
Eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli desteği sağlama,

Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme,

Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme,

Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirme ve motivasyonlarını artırma,

Öğrencilerin özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirmelerinde destek olma,

Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, başarı gibi bireysel özelliklerini saptama,

Öğrencilerin kariyer planlamasına dönük destek sağlama,

Proje planlama, hazırlama ve tasarlama becerileri kazandırma,

Öğrencilerin başarı düzeylerini izleme ve bu gelişim sürecini kayıt altına alma,

Öğrenci velilerine nitelikli eğitim sürecinde üstlenecekleri rolleri aktarma,

Değişim süreçlerinin yeni eğitim sistemi uygulamalarını ailelere aktarmak

Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak (Tablet, z-kitap, web okul vb).

Öğrenci ve veli arası iletişimin sağlıklı olmasına dönük stratejileri aile içinde oluşması

Öğrencilere boş zamanlarını etkili kullanımına dönük öneriler sağlamak,

Öğrencileri kişisel gelişimlerine dönük etkinliklere yöneltmek,

Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini ve kendilerini yönetmeyi öğrenmelerini sağlamak

Ne yapılması gerektiğini değil, en pratik yönleriyle nasıl yapılması gerektiğini göstermek

Bilgi vermekten çok yetenek kazandırmak

Hayatımızın her alanında gerekli olan bilgileri kişisel başarı ve mutluluk için kullanmalarına yardımcı olmak

Dersler ve hobiler arasında denge kurabilmeyi öğretmek

İletişim ve etkileşim teknikleri ve etkili dinleme ve geri bildirim verme becerisi kazandırma

Sizde Deneyin

Dünya hızla değişiyorsa, birlikte hızlanalım


Mobile Aygıtlarla Uyumlu

Mobil Aygıtlarla...

ders videoları ile herkesten bir adım önde olun.

Ders Çalışmanın

… ve eğlenmenin yeni haliyle buluşun

Başarmak İçin...

…şimdi daha çok vaktiniz var.