Sınav Bilinci

Bilinç farkındalık halidir.Uyanık olmakla beraber bilgiyi işleyebilme durumudur. İnsanın yaşamı boyunca duygu ve düşünceleri doğrultusunda davranışlarını kontrol etmesi ancak bilinç ile gerçekleşir.Kişi duygu veya düşüncelerini tanırsa,anlamlandırırsa ,tepkilerini de buna göre düzenler.

İnsanın hayatına yön vermesi için hem yaşadığı çevrenin,hem kendisinin farkında olması önemlidir. Hayatımıza baktığımızda birçok kavramın bilinçle birlikte açıklandığını görürüz.Hasta bilinci,öğretmen bilinci vb…

Sınav bilinci denilince de aklımıza sınav hazırlığı konusunda ihtiyaç duyulan her türlü yöntem ve bilgiye sahip olmak,hazırlık sürecinde neler yapılması gerektiğinin farkında olmak gelmelidir.

Sınavlar öğrencinin eğitim hayatının ayrılmaz bir parçasıdır.Uzun vadede hazırlık ve çaba gerektiren ortak sınavlar öğrencilerin eğitim hayatlarında bir dönüm noktası niteliğindedir.Her sınav düşünsel çaba ve hazırlık gerektirir ancak M.E.B ve Ö.S.Y.M nin hazırladığı ve uyguladığı ortak sınavlar uzun bir süreci kapsadığı için,öğrencilerin sosyal ve psikolojik açıdan daha fazla yorulmalarına neden olur.

Sınav hazırlığında olan bir öğrencinin sınav bilincine sahip olması için ; gireceği sınavı çok iyi tanıması,sınav hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olması ve herşeyden önemlisi hazırlık sürecinde nasıl bir yol ve yöntem izleyeceğini belirlemesi gerekir.

Öğrenci sınavın içeriği,kapsamı,süresi,puanlama sistemi hakkında bilgi sahibi olursa,çalışmalarını daha sağlıklı bir şekilde yönlendirir. Hazırlık yani çalışma sürecini zamana yayılmalıdır.Sınav tarihine günler ya da haftalar kala çalışmaya başlamak,ezber yapmanıza sebep olacaktır.Ezberlenen bilgilerin çabuk unutulduğunu artık hepiniz biliyorsunuz.

Unutmayın! Sınavlarda çok çalışan öğrenciler değil,planlı ve düzenli çalışan öğrenciler hedefledikleri başarıya ulaşıyor. Başarılı olmak için çalışma planı oluşturun,bu plana sadık kalın.Hergün düzenli bir çalışma sergilerseniz,aslında ders çalışmanın büyüttüğünüz kadar zor ve sıkıcı olmadığını göreceksiniz.

Ortak sınavlar ağırlıklı olarak öğrencinin bilgiyi kullanıp kullanamadığını ölçer,bu nedenle öğrendiğiniz bilgilerin kalıcı olması için tekrar yapmalı,bilginizi kullanmayı öğrenmeniz için de test çözmelisiniz. Çalışma planımızda günlük konu tekrarı ve soru çözümleri olmazsa olmazımız.Ortak sınavlar test yöntemiyle uygulandığı için test tekniğini hakim olmanız sizler büyük avantaj sağlayacak.Bu nedenle hergün test çözmeye,çözdüğünüz soru sayısını kademeli olarak sınav tarihine kadar artırmaya dikkat edin.Tekrar yaparken ve soru çözerken önceliğiniz zorlandığınız dersler olsun.

Başarılı olmak istiyorsanız, dünü değil bugünü düşünün! Geçmişte yaşadığınız olumsuzluklar,başarısızlıklar olabilir bunlara takılıp kalmak yerine önünüze bakın,geleceğe odaklanın.Kendinize güvenin,denemeden olmuyor demeyin.

Emel KISA