Sitoplazma, Organeller Ve Çekirdek

Hücre temelde hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma olmak üzere üç kısımdan oluşur. Sitoplazma, hücre zarı ile çekirdek arasında yer alan kısımdır. Sitoplazmanın yapısına organik bileşik olarak olarak protein, karbonhidrat, lipit, vitamin, hormon, RNA, ATP ve enzimler katılır. İnorganik bileşik olarak ise su, mineraller, tuzlar, asit ve bazlar katılır. Sitoplazma içerisinde belirli görevler yapmak üzere özelleşmiş yapılara organel adı verilir. Bu organeller; ribozom, endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, lizozom, mitokondri, koful, sentrozom ve plastitler olmak üzere sekiz adettir.

Çekirdek, tanecikli ve lifli bir yapıya sahiptir. Görevi hücreyi yönetmektir. Çekirdek zarı, çekirdek plazması, kromozom ve çekirdekçik olmak üzere dört kısımdan oluşur. Çekirdek zarı iki tabaka halinde ve çok gözenekli bir yapıya sahiptir. Görevi hücrenin yaşamsal faaliyetlerini ve çalışmasını düzenlemektir. Ayrıca çekirdek hücre içerisinde yer alan birçok küçük organelin birbirleriyle uyumlu içerisinde çalışmasını sağlar. Çekirdeğin hücre bölünmeleri sırasında da görevleri vardır.

Ders Detayları

Öğremen Sebahat Varol
Süre 39 Dakika
Ders Biyoloji
Sınıf 9

Devamını izlemek ister misiniz?

Bize Katılın