Yaratıcılık Öğretilebilir

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.

Nedir ?

Yaratıcı düşünme becerisi; öğrencilerin bir temel fikri ve ürünü değiştirme, birleştirme yeniden farklı ortamlarda kullanma ya da tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni ve farklı ürünler ve bilgiler üretme, olaylara farklı bakabilme, küçük çaplı da olsa bazı buluşlar yapabilmeyi kapsar. Ayrıntılı fikirler geliştirme ve zenginleştirme, sorunlara ve benzersiz ve kendine özel çözümler bulma, fikirler ve çözümler ortaya çıkarma; bir fikre, ürüne çok farklı açılardan bakma, bütünsel bakma alt becerileri içerir.

Yeni Fikirler!!!

Yaratıcılık, hem bir süreç hem de bu sürecin sonunda ortaya özgün bir ürün koymadır. Yaratıcı olmak demek; dünyaya yeni ürünler ya da düşünceler sunabilmektir. Daha önce kurulmamış ilişkiler arasında ilişkileri kurabilme, böylece yeni bir düşünce şeması içinde, yeni yaşantılar, deneyimler, yeni fikirler ve yeni ürünler ortaya koyabilme becerisidir.

Yaratıcı Düşünme

  • Orijinallik ve özgünlük / yeni fikirler oluşturma
  • İmgeleme, hayal etme
  • Sıra dışı bağlantılar kurma
  • Sezgi, duygu ve tutkulara açık olma
  • Risk alma, cesaret ve meydan okuma ile ilgilidir

Bu özellikleri ile yaratıcılık bireylerin gizil güçleri ile ilişkilidir ve dijital eğitim olanakları ile öğretilebilir. Küresel Online uygulamasında öğrencilere sunulan olanaklar onların yeni, farklı ve orijinal düşünmelerini geliştirme amaçlıdır. Ölçme ve değerlendirme anlayışı, resim, yazılım ve hobi uygulamaları ile öğrenci yaratıcılığının geliştirilmesi temel amacımızdır.

Siz de Deneyin

Deneme ve keşfetme şansı verilmeyen ve bir şeyi yapmak için aynı kalıplar içinde, aynı yolları takip etmesi istenen çocuk kendisinde var olan yaratıcı yanını fark edip keşfedemez. Yaratıcılığını kullanma şansı verilmeyen çocuk yeni şeyler denemek için riske atılma cesareti gösteremez. Yaratıcılık; esneklik, duyarlılık, akıcılık ve orijinallik gibi özellikleri içermektedir. Yaratıcı olabilmek için her şeyden önce kendisine güven duyması, çalışacağı alan hakkında temel teknik bilgilere sahip olması, bağımsızca düşünebilmesi, zaman zaman alışılmış kalıpların dışına çıkabilmesi ve yeteneklerini sonuna kadar kullanabileceği ortam ve özgürlüğü sağlanmış olması gerekmektedir.